7 dôležitých pokynov na údržbu klimatizačného zariadenia

7 dôležitých pokynov na údržbu klimatizačného zariadenia

Starostlivosť o klimatizačné zariadenie

Pravidelná údržba a servis častí klimatizačných zariadení, ako sú filtre, cievky, rebrá, odtoky atď. Je veľmi dôležitá pre efektívnu prevádzku klimatizácie. Nedbalosť v prevádzke a čistenia klimatizácie vedie k zníženiu chladiacej kapacity a poškodeniu jednotky.

Tu je sedem veľmi dôležitých pokynov na údržbu klimatizácie:

Pravidelná údržba a čistenie vzduchových filtrov

Znečistené a upchaté vzduchové filtre prekážajú normálnemu prúdeniu vzduchu a výrazne znižujú chladiacu kapacitu striedavého systému. Keď je filter veľmi znečistený, vzduch prúdiaci vnútri obchádza filter a prenáša nečistoty priamo na cievku odparovača, čím znečisťuje chladiace cievky. Čistenie vzduchového filtra sa musí vykonať najmenej raz za mesiac. Pravidelné čistenie vzduchových filtrov vedie k správnemu chladeniu. Čistenie vzduchového filtra je veľmi dôležité, ak v domácnosti sú zvieratá s kožušinou.

Čistenie cievok výparníka

Filter čistého vzduchu zabraňuje vzniku prachu a nečistôt. Ale aj vtedy sa na cievkach časom ukladajú nejaké nečistoty a nečistoty. Toto ukladanie a pokrytie znižuje kapacitu absorpcie tepla cievok a tým spôsobuje proces chladenia miestnosti. Riadenie rotačného servisu a výparníka je veľmi potrebné.

Údržba kondenzátorovej cievky

Zariadenie kondenzátora a ventilátora sa nachádza mimo domácnosti (vo všetkých typoch striedavého prúdu). Vonkajšie prašné prostredie, padajúce lístie, dážď a vietor atď. Znečisťujú kondenzátorové cievky. Prach a nečistoty znemožňujú horúci vzduch a teplo rozptýliť von. Toto zlé odvádzanie tepla vedie k zahrievaniu kondenzátora a kompresora (kompresor je umiestnený v blízkosti kondenzátorovej cievky). Preto je ročné čistenie kondenzátorovej cievky veľmi dôležité pre efektívne fungovanie kondenzátora.

Čistiace cievky

Jednoducho sa dajú vidieť hliníkové rebrá na kondenzátoroch a cievkach výparníka. Prach a nečistoty sa nahromadia na plutvách. Cievne rebrá by mali byť pravidelne čistené, aby chránili výparník a kondenzátor.

Odistite zadný odtok

Ak je odtok na zadnom konci zablokovaný, voda, ktorá sa zhromažďuje vo vnútri klimatizácii, nemá priestor na to, aby odišla a odkvapkávala do miestnosti z akéhokoľvek otvoru. Keď voda vo vnútri klimatizácie nevidí žiadny odvzdušňovací otvor, úroveň vlhkosti v miestnosti sa tiež zvyšuje.

Pri zimách zakryte kompresorovú jednotku

Počas zimnej sezóny, kedy sa vaša klimatizácia nepoužíva, zakryte kompresorovú jednotku (ako je umiestnená vonku) handričkou, aby sa zabránilo vniknutiu prachu a nečistôt do jednotky.

Nenechajte si ujsť servis klimatizácie

Pred začiatkom letnej sezóny vždy zavolajte profesionálneho servisného technika pre kompletné vyčistenie a servis vášho klimatizačného zariadenia.

Kedykoľvek zavoláte profesionálov v oblasti striedavého napájania, uistite sa, že kontroluje všetky časti klimatizácie, ako sú cievky, kompresory, plutvy, filtre, kanály atď. A vykonáva potrebné služby.