Ako funguje chladiaci systém

Ako funguje chladiaci systém

Technológia chladiaceho systému: Chladiace systémy pracujú na princípe chladenia pri vyparovaní.

Potrebné odparovanie energie chladiva (tepla) sa odstráni v takzvanom prostredí výparníka. Chladivo absorbuje túto energiu a prechádza do plynného stavu.

V plynnom stave je chladivo nasávané kompresorom. Tam je stlačený na vysoký tlak a vysokú teplotu (vyššiu ako vonkajšia teplota).

Pri vysokom tlaku a v plynnom stave dosiahne kondenzátor. V chladiči sa chladivo skvapalňuje chladením.

Tekutina a vysoký tlak, chladiace médium prechádza cez teleso škrtiacej klapky. Stratí vysoký tlak, ale zostáva kvapalný.

V tomto stave agregácie sa chladiace médium môže opäť odparovať vo výparníku a tým odvádzať teplo z prostredia.

Chladiaci cyklus je zatvorený.