Ako sa robí servis klimatizácie v Bratislave?

Ako sa robí servis klimatizácie v Bratislave?

Už ste niekedy premýšľali o tom, ako sa robí servis klimatizácie v Bratislave a čo je dôležité pre servis klimatizácie? Okrem účinnosti a výkonnosti vám servis klimatizácie  tiež pomáha zaistiť, aby vaša klimatizácia nespôsobovala žiadne problémy.

Vzduchový filter

Znečistený vzduchový filter klimatizácie.

Vzduchový filter zachytáva veľké množstvo prachu a nečistôt počas prevádzky. Znečistené vzduchové filtre spôsobujú problémy, ako je tvorba ľadu v klimatizácii, klimatizácia dostatočne nechladí atď. Počas servisu technik umýva a čistí vzduchový filter. Klapky kondenzátora sú tiež opláchnuté a čistené.

Čistenie kondenzátora a výparníka

Prach a nečistoty sú hlavnými nepriateľmi klimatizácie alebo klimatizačného systému, pretože spôsobujú prehriatie systému. Počas servisu technik vyčistí prach a nečistoty z cievky kondenzátora a výparníka a ďalších kľúčových komponentov systému.

Čistenie kondenzátora a ventilátora výparníka

Počas servisného zásahu technik vyčistí kondenzátor a výparník. V split klimatizácii je ventilátor kondenzátora vo vonkajšej jednotke.

Vyčistenie odtoku a kontrola úniku

Technik skontroluje, či voda kvapká alebo sa spája kdekoľvek v prístroji počas servisu klimatizácie. Taktiež skontroluje, či nedošlo k úniku z rúrok a rúrok vnútri klimatizácie. Počas servisu klimatizačný technik vyčistí odtok a odstraňuje nečistoty, aby sa predišlo úniku vody z klimatizácie.

Kontrola stavu chladiacej kvapaliny v klimatizačnej jednotke

Pri servise klimatizácie kontroluje, či hladina chladiacej kvapaliny je správna v chladiacich a výparníkových cievkach. Keď je hladina chladiacej kvapaliny  nižšia než požadované množstvo, teplota chladiacej cievky klesne pod normálnu hodnotu a vaša klimatizácia zastaví chladenie.

Celková kontrola klimatizačnej jednotky

Technik vykoná prehliadku kľúčových komponentov jednotky ako kompresor, motor ventilátora, výparník, kondenzátor, termostat atď. Ak sa počas servisných prác objaví akékoľvek poruchy v komponentoch, potom technik navrhne opravu alebo výmenu podľa potreby.

Najlepším spôsobom, ako dosiahnuť optimálny výkon z klimatizácie, je jeho pravidelná údržba. Vždy je dobré, aby bol váš klimatizačný prístroj dôkladne skontrolovaný aspoň raz ročne pred príchodom letných mesiacov. Pre servis klimatizácie v Bratislave a okolí kontaktujte spoločnosť klimachlad.sk