Čo je Inverter Klimatizácia?

Čo je Inverter Klimatizácia?

Invertorové klimatizačné zariadenia sú moderné klimatizačné jednotky. V tomto článku sa dozviete, čo je inventorová klimatizácia, ako to funguje a výhody plynúce z inverterových klimatizačných jednotiek.

Čo sú klimatizačné invertory a ako fungujú?

Invertorové klimatizácie  majú ovládacie zariadenie, ktoré riadi prevádzku kompresora. Normálna klimatizácia najskôr dosiahne nastavenú teplotu a kompresor sa vypne. Keď termostat zistí zvýšenie teploty nad „nastavenú teplotu“, kompresor sa opäť zapne. Tento cyklus pokračuje až do vypnutia striedavého prúdu.

Zatiaľ čo invertorový klimatizačný prístroj začína pri vyšších otáčkach (otáčky za minútu) a kompresor zostane zapnutý počas celej doby trvania. Napájanie potrebné na zapnutie meniča klimatizácie tiež vyššie v porovnaní s bežnými klimatizačnými zariadeniami. Po dosiahnutí „nastavenej teploty“ invertor klimatizácie zníži otáčky a pracuje pri nižšom napájaní na udržanie teploty. Po dosiahnutí teploty v miestnosti vyššej ako je „nastavená teplota“ stúpne frekvencia striedavého meniča striedavého prúdu a udržiava sa tak teplota.

Akýkoľvek spotrebič, keď je zapnutý, vyžaduje maximálne množstvo energie. Takže normálna klimatizácia spotrebováva viac energie v dôsledku zapnutia kompresora po každom chladiacom cykle. Invertor klimatizácie nevypína kompresor, namiesto toho prevádzkuje kompresor pri nižšom napätí po dosiahnutí „nastavenej teploty“. Tým sa šetrí až 40% nákladov na elektrinu.

 

Výhody inventorovej klimatizácie

Šetrí energiu

Vyššia účinnosť

Teplota sa udržiava s vyššou stabilitou

pracuje ticho

životnosť je dlhšia

ochladí miestnosť rýchlejšie

Zatiaľ čo invetorové  klimatizácie poskytujú vyššie uvedené výhody, sú o niečo drahšie. Avšak vzhľadom na dlhodobé výhody týkajúce sa prevádzkových nákladov, spoľahlivosti a účinnosti je určite lepšie kúpiť inventorovú klimatizáciu.