Izbové rastliny vás zbavia toxínov

Izbové rastliny vás zbavia toxínov

Pravdepodobne ste už počuli o rastlinách, ktoré čistia vzduch a zbavia interiér toxínov. Aj preto sú izbové rastliny dôležitou súčasťou interiéru.

Izbové rastliny zútulňujú interiér domovov a kancelárií, ale rastliny nám pomáhajú cítiť sa dobre. Niekoľko rastlín zlepší našu náladu v práci. Majú upokojujúce účinky.

Vnútorné rastliny obnovujú kyslík a čistia vzduch, ktorý dýchame.

Štúdie o kvalite ovzdušia v interiéri preukázala, že domáce rastliny majú schopnosť redukovať toxické chemické látky a vyčistiť znečistený interiérový vzduch.

Odkiaľ pochádzajú tieto chemikálie?

Formaldehyd – lepidlá, závesy, tkaniny, čalúnenia, podlahové krytiny, tašky na potraviny, farby, škvrny, laky.

Benzén – lepidlá, tesniace materiály, stropné dlaždice, kopírovacie stroje, farby, škvrny, laky, obklady stien, tabakový dym.

Trichlóretylén – kopírky, tlačiarne.

Xylén a toluén – lepidlá, tesniace materiály, tlačiarne, kopírovacie stroje, farby, škvrny, laky, tapety.

Amoniak – koberce, čistiace prostriedky, kopírky.

Alkohol – lepidlá, koberce, tmel, stropné dlaždice, podlahové krytiny, farby, škvrny, laky, obklady stien.

Acetón – odstraňovač laku na nechty.

 

Existujú však rastliny, ktoré dokážu efektívne vyčistiť váš vzduch. Tu sú niektoré rastliny, ktoré najlepšie vyčistia vzduch.

Chemikálie z gumárenského závody odstráni Fikus. Ten vás zbaví toxínov a tiež formaldehydu.

Nefrolepka vznešená odstráni toxický formaldehyd. Pridá vlhkosť vzduchu a má aj iné výhody.

Lopatkovec  je jedným z popredných „požieračom“ acetónu, alkoholov, benzénu, amoniaku, trichlóretylénu, formaldehydu a xylénu.

Zelenec chochlatý má jednu z najlepších rýchlostí odstránenia formaldehydu zo znečisteného vnútorného vzduchu.

Dračí strom sa ukazuje ako dynamický vzduchový čistič xylénu a trichlóretylénu.

Chryzantéma je jednou z primárnych filtrovacích zariadení, ktoré odstraňujú formaldehyd, amoniak a benzén.

Netreba sa spoliehať len na prírodu. Dokonale čistý vzduch bez nebezpečných látok vám zaručí aj klimatizácia.