Nástenná klimatizácia

Nástenná klimatizácia

Výhody klimatizačných systémov pre malé podniky sú nezanedbateľné. Prostredníctvom dobrého pracovného prostredia môžu  vaši zamestnanci fungovať, môžete udržať teplotu kancelárie alebo priestoru  v továrni v pohodlnom rozmedzí, a tým umožniť svojim zamestnancom pracovať plnohodnotne. V skutočnosti dobre prispôsobený klimatizačný systém zriedka pozoruje tí, ktorí sú zamestnaní; jeho neprítomnosť však určite bude znamenať problém medzi zamestnancami, čo by narušilo vaše súčasné a budúce vzťahy s nimi.

Rozsiahla škála klimatizačných systémov, ktoré sú dnes k dispozícii od popredných dodávateľov a inštalatérov, ako je klimachlad.sk, je dostatočne všestranná, aby sa zmestili do všetkých priestorov, či už pracujete v maloobchode, vo voľnom čase alebo vo výrobnom priemysle. Najbežnejšie typy sú uvedené nižšie;

Stropná montáž – vhodná pre aplikácie v otvorených priestoroch, ako sú učebne a kancelárie, pre rovnomerné rozdelenie prúdenia vzduchu.

Táto jednotka je ideálna aj tam, kde je obmedzený priestor na podlahu alebo na stenu. Jednotka je inštalovaná v stropnej dutine. Môže byť ovládaná bezdrôtovým diaľkovým ovládaním alebo káblovým ovládacím panelom na stene a môže sa ohriať aj vychladnúť.

Stropná klimatizácia

Nástenná montáž – ide o najjednoduchšiu jednotku na inštaláciu a prevádzku.

Ideálne sú tam, kde je priestor obmedzený alebo v problematických oblastiach, ako sú serverové miestnosti. Poskytujú tiež možnosť mať viac ako jednu vnútornú jednotku ovládanú len jednou vonkajšou jednotkou. Môže byť ovládaná bezdrôtovým diaľkovým ovládaním alebo káblovým ovládacím panelom na stene a môže sa ohriať aj vychladnúť.

Nástenná klimatizácia

Vedené systémy – Umožňuje chladenie / vykurovanie viac miestností z jedného zdroja, bez potreby jednotiek v každej oblasti.

Jednotka je inštalovaná nad strop, pričom v každej miestnosti sú viditeľné mriežky. Poskytujú jednotnú teplotu bez ohľadu na veľkosť oblasti, ktorá sa má ochladiť / zohrievať, a zabezpečiť pohodlné životné / pracovné prostredie.