Núdzové opravy klimatizácie v Bratislave

Núdzové opravy klimatizácie v Bratislave

Znalosť najčastejších problémov s klimatizáciou a príznakov, ktoré sa môžu prejavovať, vám umožňuje včasné odstránenie problémov.

Z tohto dôvodu je dôležité porozumieť výstražným príznakom bežných problémov s klimatizáciou a tomu, čo by ste mali urobiť, aby ste ich vyriešili.

 

núdzové opravy klimatizácie

Čistenie filtra

Čistenie odtoku

Doplnenie plynu klimatizácie / freónu

Elektrické opravy

Oprava a výmena kompresora

Výmena, alebo oprava motora ventilátora klimatizácie

Všeobecné napájanie a inštalácia striedavého prúdu

Čistenie kanálov klimatizácie

Všeobecné opravy klimatizácie

Kompletné služby čistenia klimatizácie

 

Poškodené hadice spôsobujú únik chladiva

Chladivo je plyn vo vašej klimatizačnej jednotke, ktorý odvádza teplo z vášho zdroja vzduchu. Bez chladiva nebude vaša klimatizácia schopná chladiť vzduch.

V dôsledku toho, ak si všimnete, že vzduch vychádzajúci z vašich prieduchov je horúci, aj keď je klimatizácia zapnutá a termostat je správne nastavený, je pravdepodobné, že došlo k úniku. Poškodená hadica, alebo tesnenie umožnili vytečenie chladiva a premenili vašu klimatizáciu na veľký ventilátor.

V prípade úniku chladiva by ste sa mali vyhnúť použitiu vašej klimatizačnej jednotky, kým ju neskontroluje technik. Poškodenú časť budete musieť vymeniť, aby ste zabránili budúcim únikom. Chladivo systému bude tiež potrebné doplniť.

Zanesené potrubia a vzduch blokujúci vzduch

V niektorých prípadoch však nedostatok vzduchu z vašich prieduchov je spôsobený upchatými kanálikmi, nie poškodeným ventilátorom. Toto je pravdepodobnejšie, ak vidíte veľké množstvo prachu a zvyškov nahromadených v samotných prieduchoch.

Pravdepodobne si tiež všimnete, že po zapnutí klimatizácie sa do vzduchu vrhne veľké množstvo prachu a iných častíc vo vzduchu. Čistenie vašich potrubí nie je len o tom aby sa zlepšil prietok vzduchu a obnovila úroveň pohodlia, ale tiež to zlepší kvalitu vzduchu a pomôže zmierniť príznaky alergií.

 

Okrem potrubia a prieduchov sa môže váš vzduchový filter tiež upchať úlomkami. To môže obmedziť schopnosť klimatizácie tlačiť vzducho cez vaše potrubia.

 

Čistenie cievky kondenzátora

Kondenzátor je časť vašej klimatizácie umiestnenej mimo domu. Pracuje s chladivom vo vašej jednotke na odvádzanie tepla do vonkajšieho prostredia. Kondenzátory majú špirály, ktoré odvádzajú vzduch a môžu byť zakryté nečistotami.

Znečistený kondenzátor nebude schopný fungovať tak dobre, ako by mal, a tým utrpí výkon celého vášho klimatizačného zariadenia.

Vďaka tomu bude vaše klimatizácia oveľa menej efektívne ochladzovať vzduch vo vašej domácnosti, čo vedie k vyšším teplotám. Kondenzátor môžete vyčistiť postrekom po stranách záhradnou hadicou a odstránením mriežky cez jeho vrchnú časť, čím získate prístup do interiéru.

 

Elektrické problémy

Vaša jednotka striedavého prúdu je zložité zariadenie, ktoré obsahuje veľké množstvo kabeláže. Jeho elektrické zapojenie sa môže poškodiť alebo opotrebovať, najmä ak máte starší dom alebo byt.