Opravy klimatizácie

Opravy klimatizácie

Existuje celý rad závad, ktoré môžu vyžadovať opravu klimatizácie. Veľa chybám klimatizačných jednotiek  sa dá vyhnúť, ak je klimatizácia počas svoje životnosti správne udržiavaná.

Niektoré z bežných chýb, ktoré budú vyžadujú opravu a pravidelný servis:

Znečistené filtre alebo špirály – ak sú filtre a cievky znečistené a zhromažďuje  sa na nich nečistota a prach, potom naopak pridávajú väčší tlak na motory v systéme. Ak k tomu dôjde, motory môžu zlyhať a spôsobiť nákladnejšie problémy; je to jednoduchá údržba, aby boli filtre a cievky čisté.

Únik chladiacej kvapaliny – Ak chladivo uniká, môže to spôsobiť poruchu systému a poškodenie životného prostredia.

Elektrické problémy – Rovnako ako pri akomkoľvek závislom elektrickom systéme, ak dôjde k poruche, môže dôjsť k zlyhaniu klimatizačnej jednotky. Kvalifikovaný klimatizačný technik by mal byť schopný upevniť alebo vymeniť akékoľvek komponenty. Elektrické časti systému sa môžu rýchlejšie nosiť, ak pravidelne zapínate a vypínajte systém.

Problémy so senzormi – Ak sa vyskytne problém so špirálou výparníka (ktorá funguje ako snímač na vysvetlenie teploty miestnosti) systém nebude fungovať, ako by mal nadmerne kompenzovať spustením ventilátorov rýchlejšie alebo vypnutím. Toto je jednoduchá oprava pre kvalifikovaného technika.

Ak spozorujete akýkoľvek problém s klimatizáciou, väčšine problémov sa dá vyhnúť. Je dôležité ihneď kontaktovať servis klimatizácie v Bratislave