Prečo je dôležitý výkon klimatizácie.

Prečo je dôležitý výkon klimatizácie.

Klimatizácia by mala mať správny výkon t.j. nie príliš silný alebo príliš slabý.

⁠⁠Ak je vnútorná jednotka, ktorá je príliš silná, pripojená k slabšej vonkajšej jednotke, vonkajšia jednotka nebude fungovať. ⁠⁠

Ak sú vnútorná jednotka a vonkajšia jednotka príliš silné pre danú miestnosť, skracuje sa tým životnosť jednotiek: jednotky zapínajú a vypínajú miestnosť vo veľmi krátkom čase, potom sa znovu vypnú. Keď teplota opäť klesne, zariadenie sa znovu uvedie do činnosti na plný plyn, ale musí sa po krátkej dobe znovu vypnúť. Z dlhodobého hľadiska tento postup poškodzuje zariadenie a spotrebúva viac elektriny

Ak je vnútorná jednotka a vonkajšia jednotka príliš slabá pre miestnosť, skracuje sa tým aj životnosť jednotiek: Na chladenie musia jednotky bežať pri plnej rýchlosti. ⁠⁠

Preto je dôležité zvoliť výkon podľa miestnosti (miestností). Môže existovať primeraná rezerva výkonnosti, ale nie príliš