Udržiavajte svoju klimatizáciu zdravú prostredníctvom pravidelného servisu

Udržiavajte svoju klimatizáciu zdravú prostredníctvom pravidelného servisu

Klimatizácia a vykurovacie systémy potrebujú pravidelnú starostlivosť. Ak ste niekto, kto spolieha na váš klimatizačný systém a chce, aby mal maximálnu možnú životnosť, potrebujete klimatizáciu pravidelne servisovať.

Naplánovanie pravidelných servisných prehliadok pomáha vyhnúť sa malým problémom, ktoré často vedú k celkovému zlyhaniu systému. Spoločnosť klimachlad vám pomôže vytvoriť plán údržby, ktorý pomôže predchádzať mnohým problémom a umožní vám opraviť menšie problémy skôr, ako spôsobia zlyhanie systému.

Nečakajte, kým sa malý problém nestane katastrofou …

Takže, ako vyzerá dobrá údržba?

Filtre a cievky vášho klimatizačného zariadenia vyžadujú konzistentnú a dôkladnú údržbu, aby sa zabezpečilo, že jednotka bude pracovať na maximálny výkon. Zanedbanie klimatizačného systému často vedie k neustálemu znižovaniu výkonu a zvýšeniu celkových prevádzkových nákladov.

Filtre, ktoré sú upchaté alebo špinavé, majú preukázateľne negatívny vplyv na výkonnosť, čo spôsobuje, že vaša jednotka pracuje na ochladení vášho domova. To zvyšuje účty za energiu.

Cievky a rebrá vašej jednotky musia byť tiež čisté. Odvzdušňovacie cievky a kondenzátory zbierajú značné množstvo nečistôt, ktoré bránia prúdeniu vzduchu. Vonkajšie kondenzátorové cievky sú obzvlášť náchylné na akumuláciu nečistôt. Cievky a rebrá by mali byť pravidelne čistené.

Potrebujem profesionálnu údržbu?

Nebudeme vám klamať: bežná údržba vašej klimatizácie je pomerne jednoduchá pre tých, ktorí  majú radi domáce práce a majú čas venovať sa im. Ak ste však ako väčšina ľudí, nemáte čas venovať sa údržbe klimatizácie. Alebo, rovnako ako niektorí ľudia, nemusí byť táto práca pre vás príjemná, alebo nemáte správne nástroje. V taktom prípade je lepšie obrátiť sa na odborníkov, ktorý vám klimatizáciu správne nastavia a pripravia na ďalšiu sezónu.