Servis a údržba klimatizácie

Servis a údržba klimatizácie

Ak ste už nainštalovali vaše inštalované klimatizačné systémy alebo ste sa rozhodli z našej širokej škály energeticky úsporných klimatizačných systémov alebo klimatizačných systémov a práve ich máte nainštalovaný, teraz je čas premýšľať nad servisom a rutinou údržbu klimatizácie a klimatizačného zariadenia, ktoré nielenže predlžujú efektívnosť a maximalizujú výkonnosť vašej klimatizácie alebo klimatizačného zariadenia, ale tiež zabraňujú nákladným škodám, ktoré môžu vzniknúť nedostatkom preventívnej údržby a servisu.

Bežná údržba, inak známa ako plánovaná preventívna údržba, udržuje účinnosť klimatizačných zariadení.

Plánovaná preventívna údržba  je obzvlášť dôležitá tam, kde sú umiestnené zariadenia na pokrytie drahých IT zariadení, dátových centier, serverových miestností a telekomunikačných zariadení, kde je dôležité udržiavať správnu teplotu. Rutinný servis a údržba vašich klimatizačných a klimatizačných systémov chráni investície, ktoré ste urobili.

Dohody o servise a údržbe klimatizačných systémov alebo klimatizačných systémov sú tiež povinné dodržiavať akúkoľvek záruku výrobcu.

Sme viac ako si uvedomujeme, že najmä v kritických oblastiach, ako sú dátové centrá, serverové priestory a telekomunikačné zariadenia, teplota je kritická a narušenie a finančné straty môžu nastať v prípade zlyhania vášho kritického vybavenia.

Normálne nastavenie a korekcia porúch pre vaše klimatizačné zariadenie alebo klimatizačné zariadenie vykoná náš inžinier v čase kontroly. Potom vám poskytneme vyplnenú kópiu správy nášho inžiniera a cenovú ponuku, ak by boli potrebné dodatočné nápravné práce. Máte tiež dodatočný pokoj, ak si to vyberiete, a to poskytované odbornými technikmi a / alebo zálohovaním núdzového vybavenia.

Spoločnosť klimachlad.sk môže poskytovať rutinné servisné plány na mieru, ktoré vám vyhovujú, rovnako ako uskutočnenie jednorazovej návštevy servisu a údržby, ak je to potrebné.

Niektoré klimatizačné jednotky môžu vyžadovať dodatočné údržbárske návštevy, aby sa udržali pravidelné. Napríklad kuchyňa / oblasť stravovania bude potrebovať filtre vo svojich klimatizačných systémoch alebo klimatizačných systémoch, ktoré sa pravidelne čistia kvôli tuku a troskám.

Ak sídlite v Bratislave, Pezinku, Senci a okolí môžeme vytvoriť dokonalú plánovanú dohodu o preventívnej údržbe s pravidelnými návštevami v dohodnutých intervaloch, minimálnymi časmi odozvy a okamžitým prístupom k našej širokej škále prenosných klimatizačných zariadení akékoľvek záložné zariadenia. Zavolajte nám.
Nezabudnite – teplo je prvým zabijakom IT vybavenia

Vaše cenné investície do informačných technológií, dátových centier, serverových miestností a telekomunikačných zariadení by mohli byť zbytočné, ak nebudú udržiavané správne teploty: predstavte si prerušenie a finančné straty v prípade zlyhania vášho kritického vybavenia?

Chápeme, ako dôležité sú vaše systémy a potreba správneho fungovania týchto systémov. Aj my sme však schopní poskytnúť dočasné riešenia prenosnej klimatizácie, aby sme zabezpečili zálohu v prípade výskytu poruchy.